Thế giới 3D

Thế giới 3D

Thế giới 3D là một tập hợp các khái niệm năng lượng được chiếu ra bên ngoài dưới dạng các hình tư tưởng. Các hình tư tưởng mạnh nhất là thực tại của chúng ta, được thiết kế ban đầu dưới dạng các hình tự nhiên, được hợp nhất lại với nhau bởi sức mạnh của Ý Chí, còn được gọi là các lực lượng Tự nhiên.

Các Tinh Linh và Thực thể Tự nhiên là nơi cung cấp ý thức thông minhmà  tồn tại bên trong và hợp nhất các hình thức Vật chất. Thêm vào các lực lượng này là các khái niệm của con người về ý định, niềm tin, quy tắc và luật pháp. Tất cả những Thứ không được hợp nhất với nhau bởi sức mạnh của Ý Chí sẽ rã thành các yếu tố để được sử dụng một lần nữa dưới các hình thức khác.

Tất cả vật chất tồn tại trong các tần số dao động 3D bao gồm Hình và Chất. Hình được tạo ra trong thế giới 4D dưới dạng mẫu Ánh sáng, trở nên rắn thông qua việc thu hút các Hạt hạ nguyên tử 3D của chất, được gọi là ‘hạt adamantine’. Những hạt này giống hệt nhau về bản chất – còn thứ xác định tên gọi của chúng là hành vi của chúng.

Quá trình nguyên thủy được Thần thánh thiết kế là: các Thực thể Sáng tạo 5D sử dụng tần số thấp hơn của thế giới 4D để tạo nên các Hình để lấp đầy một thế giới bao gồm một lưới 3D, để tạo ra thực tại 3D, mà được xem như các hình rắn. Để những hình này trở nên độc nhất về bản chất, các Thực thể Sáng tạo cũng phải trở nên độc nhất và phải được tách rời khỏi Nguồn Thần thánh.

Qua thời gian, những Thực thể Sáng tạo này đã hạ tần số để sống bên trong và trở thành những tạo vật mà họ đã tạo ra. Không mất nhiều thời gian để một số trong những Thực thể Sáng tạo ở thế giới 3D này nhận ra rằng: họ có thể thay đổi và kiểm soát thế giới xung quanh họ thông qua việc sử dụng một trí tưởng tượng sáng tạo. Họ có thể lập ra một thế giới xung quanh họ, bao gồm những hình tư tưởng trong trí tưởng tượng 4D, và biến nó thành thực tế 3D bằng cách loại bỏ tất cả các lực lượng đối lập bằng sức mạnh của Ý Chí. Ý Chí mạnh nhất trở thành nhà lãnh đạo – vì nó ở trong Toàn bộ Tự nhiên. Việc sử dụng Ý Chí như vậy tạo ra một hệ thống phân cấp từ trên xuống dưới. Các lực lượng của Ý Chí mà chúng ta biết như Luật, Quy tắc, Quy định và Điều kiện được duy trì bằng các Hình quân sự, dân sự, tài chính và doanh nghiệp. Thế giới đã được định hình để hướng tới những mục tiêu này kể từ đó.

Hiện tại, tất cả mọi người đều có thể được giải phóng và nhận lại Chủ Quyền của mình để hỗ trợ trong quá trình Thăng Thiên cá nhân của họ và kiểm soát việc sử dụng trí tưởng tượng để tạo ra một thực tế cá nhân xung quanh mình. Niềm tin rằng ‘bạn tồn tại trong một thế giới của Vật chất và các Quy tắc là áp dụng cho tất cả mọi người cùng một lúc’ chính là thứ đã bắt Ý Chí cá nhân của bạn phải tuân lệnh. Đây là ảo tưởng được tạo ra bởi Những Kẻ Khác.

Mỗi cá nhân hiện đang ở trên Trái đất tồn tại riêng biệt trong một thực tại tập thể. Dòng chảy của năng lượng đi qua bạn cho đến thời điểm này đã đang được kiểm soát và định hình bởi các niềm tin mà bạn đã tự nhốt mình bên trong. Hiện nay có nhiều người đang thức tỉnh và dần dần lấy lại Chủ Quyền của họ bằng cách thừa nhận Bản chất Thực thể Sáng tạo 5D Cao hơn của họ. BẠN là nhiều thứ hơn so với thế giới mà Những Kẻ Khác đã tạo ra xung quanh bạn.

Hãy nhìn vào bên trong và tìm sự thoải mái, Tình yêu và Niềm vui tuyệt vời trong việc tìm kiếm bản chất thật của Bạn.

Tôi thấy BẠN.

BÂY GIỜ là lúc trở lại Bản chất của BẠN.

Paul Dobree-Carey / Polaris AB