Lịch Sử Loài Người – Quá Trình Phát Triển Các Căn Chủng

Lịch Sử Loài Người – Quá Trình Phát Triển Các Căn Chủng

Khóa 120 – Bài nghiên cứu ngắn về Lịch sử Loài Người

Marilene Santos

Giới thiệu

Tiến hóa là quá trình phổ quát mà trong đó mọi thứ thay đổi và phát triển. Các khía cạnh chính của quá trình tiến hóa của con người được mô tả và giảng dạy theo nhiều học thuyết. “The Secret Doctrine” – “Học thuyết Bí ẩn” của Helena Blavatsky, dựa trên một loạt các bài thơ từ thứ mà bà gọi là Cuốn sách Bí mật của Dzyan, mô tả bảy giai đoạn lớn của quá trình tiến hóa, mà được nhắc đến trong Kinh Thánh như bảy ‘Ngày’ Sáng tạo.

Chân Ngã hay bản chất Con Người được phát triển qua những trải nghiệm trong các điều kiện khác nhau. Đầu tiên, xuất phát từ các cảnh giới thanh khiết đến bước tiếp theo, ở một cõi vật chất đặc hơn một chút cho đến cõi vật chất dày đặc hiện tại của chúng ta, và còn nhiều nữa. Toàn bộ quá trình bao gồm sự phát triển của con người về tất cả các mặt.

Mỗi một trong bảy nguyên khí/cung sẽ liên quan đến một hành tinh hoặc một hệ tiến hóa, và một căn chủng mà trong đó sự tiến hóa được thực hiện. Bảy Dãy Hành tinh có kết nối mật thiết với sự tiến hóa của Con Người. Sự tiến hóa phổ quát diễn ra bảy lần, do đó sự tiến hóa của nhân loại, được cấu tạo từ bảy thứ, được thực hiện trên bảy trái đất. Vũ trụ hữu hình là biểu lộ của một Nguyên khí vĩnh cửu, vô biên và bất biến. Tất cả các linh hồn đều giống hệt với Đại hồn. Vì vậy, toàn bộ thiên nhiên có thể được xem như một tập hợp của các sinh vật mà có Lịch sử có thể được giải thích thông qua Quá trình Tiến hóa của Linh hồn.

I – Lịch sử Loài người

Sự tiến hóa của mọi hành tinh trong hệ mặt trời đều bị giới hạn biểu lộ trong Bốn Cõi Thấp hơn của Vũ trụ Thức. Định luật tiến hóa theo chu kỳ – liên quan đến các dãy, bầu, cuộc tuần hoàn, và căn chủng, được áp dụng cho tất cả các hành tinh của hệ mặt trời của chúng ta.

Trái đất, cùng với các hành tinh khác, lâm phàm qua nhiều chu kỳ lớn gọi là các ‘cuộc tuần hoàn’ hoặc manvantara. Trong mỗi Cuộc tuần hoàn trên hành tinh này, mọi giới và luồng sóng sinh hoạt, bao gồm cả linh hồn con người đi qua bảy giai đoạn phát triển trên mỗi bầu. Trong giới loài người, những giai đoạn này được gọi là căn chủng hoặc nhân loại.

Do đó, một căn chủng là một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của ý thức con người, xảy ra thông qua sự tương tác của nó với thế giới vật chất. Mỗi căn chủng tồn tại trong một thời gian dài, trải qua các chu kỳ phát triển và suy giảm, mà trong đó có bảy nhánh phụ hoặc bảy phụ chủng được sinh ra. Mỗi căn chủng chứa các Chân Ngã đã được tiến hóa trong căn chủng trước đó.

Trái đất của chúng ta đã phát triển năm căn chủng và nó cần phát triển thêm hai căn chủng nữa. Sau bảy căn chủng, hành tinh Trái đất sẽ trở thành một nguyệt cầu mới. Thuật ngữ ‘căn chủng’ được áp dụng cho bảy chủng tộc lớn. Cụm từ ‘phụ chủng được áp dụng cho những nhánh lớn của chúng. Thuật ngữ ‘chi chủng’ được áp dụng cho một trong các nhánh nhỏ, bao gồm các quốc gia và các bộ lạc lớn. Mỗi nhánh luôn được nhập chung theo Luật Nghiệp Quả. Những nhóm nghiệp quả này phát triển sự tồn tại và mối quan hệ cổ xưa của họ thông qua việc sống gần nhau và luôn hướng đến sự hòa hợp giữa các nhóm.

Các hành tinh được gọi là các ‘hệ’ vì phía sau một hành tinh hữu hình là một loạt các thế giới tinh tế gọi là ‘bầu’ và ‘dãy (7 bầu trong một dãy, 7 dãy trong một hệ), đại diện cho kiếp trước và kiếp sau của cuộc đời mà chúng ta gọi là ‘hành tinh Thượng đế’. (1)

Chúng ta đã đi được nửa chẳng đường tiến hóa của chúng ta, trong bầu thứ 4 của dãy thứ 4, của hệ thứ 4 – và trong cuộc tuần hoàn thứ 4 kéo dài 320.000.000 năm trong Hệ Trái đất. “Bây giờ, dựa trên các dữ liệu huyền bí, chắc chắn thời gian đã trôi qua kể từ khi trầm tích đầu tiên xuất hiện = 320.000.000 năm, chúng ta có thể suy ra rằng:

ƯỚC CHỪNG GẦN ĐÚNG

Giai đoạn nguyên thủy kéo dài 171,200,000 năm.
Kỷ Laurentia
Kỷ Cambri
Kỷ Silur

Giai đoạn thứ nhất kéo dài 103,040,000 năm.
Kỷ Devon
Kỷ Than đá
Kỷ Permi

Giai đoạn thứ hai kéo dài 36,800,000 năm
Kỷ Trias
Kỷ Jura
Kỷ Creta

Giai đoạn thứ ba kéo dài 7,360,000 năm (có thể đang quá độ)
Thế Eocene
Thế Miocene
Thế Pliocene

Giai đoạn thứ tư kéo dài 1,600,000 years (có thể đang quá độ).

Những ước tính như vậy là phù hợp với các phát biểu của ngành Nhân Chủng Học Huyền bí trong hầu hết mọi khía cạnh cụ thể. ”(2).

“Với 320 triệu năm dành cho việc bồi lắng, phải lưu ý rằng thậm có một khoảng thời gian lớn hơn đã trôi qua trong quá trình chuẩn bị của bầu này cho Cuộc tuần hoàn thứ tư trước khi phân tầng.” (3)

Mỗi căn chủng, từ Lemurians đến căn chủng thứ bảy, đều lần lượt đi qua một điểm khủng hoảng. Có năm điểm khủng hoảng (năm cuộc khủng hoảng chủng tộc), mỗi điểm tương đương một sự kiện đặc biệt đánh dấu sự chuyển giao cuộc sống linh hồn từ căn chủng này sang căn chủng khác, dẫn đến việc phát triển chủng tộc theo một thể biểu hiện khác. Điều này xảy ra bởi vì Linh hồn lâm phàm để phát triển một số phẩm tính được biểu lộ theo trải nghiệm chủng tộc. “Cũng như có năm điểm khủng hoảng trong cuộc đời của một người khi người đó đạt được mục tiêu của điểm đạo (mà chúng ta gọi là năm Điểm đạo), có năm điểm khủng hoảng tương tự trong quá trình hình thành trong ba cõi thấp, với ba điểm quan trọng hơn so với các điểm còn lại – điểm thứ nhất, thứ ba và thứ năm ”. (4)

Vào thời điểm chạm đến cuộc tuần hoàn thứ năm, ba phần năm gia đình con người sẽ có năm giác quan hoạt động trọn vẹn trên ba cõi trong ba cõi thấp, còn hai cõi kia sẽ bị chinh phục trong hai cuộc tuần hoàn còn lại. Hai cuộc tuần hoàn còn lại là để tổng hợp. Chức năng của chúng là tập hợp và tổng hợp những gì đã đạt được trong năm cuộc tuần hoàn trước đó, và có hai căn chủng cuối cùng thuộc về hai cuộc tuần hoàn này.

 “… Con Người, khi kết thúc cuộc hành hương dài của mình, sẽ đi qua năm giới tự nhiên trên đường trở về nguồn cội của mình” (5)

 1. Giới khoáng chất,
  2. Giới thực vật,
  3. Giới động vật,
  4. Giới con người,
  5. Giới siêu nhân loại, hoặc Giới tinh thần, và sẽ phát triển ý thức đầy đủ về năm cõi:
 2. Cõi Hồng trần,
  2. Cõi cảm xúc hay Cõi cảm dục,
  3. Cõi trí,
  4. Cõi trực giác, hoặc Cõi bồ đề,
  5. Cõi tâm linh, Cõi Niết bàn, bằng phương tiện của năm giác quan và sự tương ứng của chúng trên tất cả năm mặt phẳng:
 3. Thính giác,
  2. Xúc giác,
  3. Thị giác,
  4. Vị giác,
  5. Khứu giác. (5)

II – Bảy căn chủng – Các chủng tộc tiền biệt hóa của Tiền Nhân loại

Căn chủng Thứ Nhất và Thứ Hai

 “Căn chủng Thứ Nhất có thể xuất hiện từ 130 đến 150 triệu năm trước trong Kỷ Silur hoặc Devon, hoặc có thể là trong Kỷ Than đá, thời kỳ Đại Cổ Sinh, và kết thúc trong Kỷ Permi” (6) Căn chủng Thứ Nhất chủ yếu là tâm linh (Cảm dục/Dĩ thái), và không để lại dấu vết vật lý. Những kẻ hành hương đầu tiên trong Căn chủng Thứ Nhất xuất hiện trong các giai đoạn hình thành của quá trình phát triển của trái đất, vẫn là một chất lỏng nguyên thủy. Họ được gọi là người Polarian bởi vì họ tồn tại quanh Bắc Cực và Nam Cực.

Trái đất mà Căn chủng Thứ Nhất sống dĩ thái hơn Trái đất hiện tại, nhưng tương đối cứng và đặc so với những người con người nguyên mẫu không có ý thức đó. Họ có cơ thể trong suốt hoặc mờ ảo, to lớn, hình trứng dù hơi dạng lỏng, không có xương hoặc cơ quan, và không có lông hoặc da. Họ dần dần chuyển sang thể rắn hơn, nhưng cuối cùng vẫn còn ở thể dĩ thái. Căn chủng Thứ Nhất vô tính và lsinh sôi bởi sự phân thân: một phần lớn cơ thể tách ra và phát triển thành một bản sao của cha mẹ nó, giống như các tế bào sống ngày nay.

Căn chủng Thứ Hai xuất hiện từ cuối Kỷ Than đá hoặc Kỷ Permi, và kết thúc vào cuối Kỷ Trias hoặc đầu Kỷ Jura của thời kỳ Đại Trung Sinh (thời kỳ Thứ Hai) (khoảng 25 đến 30 triệu năm trước). Căn chủng Thứ Hai được gọi là Hyperborean. Họ cũng ở thể dĩ thái, với cơ thể nước chảy lỏng lẻo. Sự xuất hiện của họ được cho là đã xảy ra trong thời gian khí hậu ôn hòa. Cơ thể nước của những Hyperborean này có các hình dạng đa dạng và rất quái dị, vì họ đang thử tồn tại trong thế giới vật chất. Họ ở thể bán cảm dục, nhưng trở nên đặc hơn và mờ đục hơn theo thời gian. Cuối cùng, họ đã trở thành cấu trúc dạng thạch và sợi, và phát triển các bộ phận thô sơ như xương và các cơ quan, tóc và da. Mặc dù vẫn ít nhiều còn trong hình dạng trứng, họ đã bắt đầu có các phác thảo đầu tiên của hình dạng con người sau này. Tuy nhiên, sau cùng, cơ thể của họ đã đi qua nhiều hình dạng thú vị, một phần giống động vật.

Căn chủng Thứ Hai vô tính và sinh sôi bằng mọc mầm hoặc nảy chồi, một phương pháp sinh sản vẫn được tìm thấy ở một số sinh vật đơn bào nhất định ngày nay (ví dụ: một số vi khuẩn, nấm men và động vật nguyên sinh).

Căn chủng Thứ Nhất và phần lớn Căn chủng Thứ Hai không biết cái chết, như cách chúng ta hiểu; mỗi thế hệ tan chảy thành thế hệ tiếp theo. Đến cuối thời kỳ của Căn chủng Thứ Hai, các cá thể này ngủ thiếp đi, và tan biến dần, và đây là khởi đầu của cái mà chúng ta gọi là cái chết.

Hai căn chủng đầu tiên này không hoàn toàn là con người, vì họ không có ý thức. Họ ở trạng thái thấp hoặc ý thức ngoại biên thông qua một giác quan (thính giác) sở hữu bởi Căn chủng Thứ Nhất, hoặc thông qua hai giác quan (nghe và chạm) sở bởi Căn chủng Thứ Hai. Ý thức của họ giống như ý thức của một ai đó trong một cơn mơ. Họ được hướng dẫn bởi bản năng tâm linh và chống lại sự xuất hiện của con người nguyên thủy, biệt ngã và có ý thức.

2- Chủng tộc Lemurians

Căn chủng Thứ Ba

Căn chủng Thứ Ba, căn chủng Lemurians xuất hiện trong Kỷ Trias của thời kỳ Đại Trung Sinh (Kỷ nguyên của Loài Bò sát). Họ sinh sống tại Mu, ngày nay là Thái Bình Dương. Người Lemurians là những người đầu tiên có cơ thể vật chất. Chất dạng thạch của Căn chủng Thứ Hai giờ đã trở thành thịt mềm mại bao gồm các tế bào. Một số bộ phận sợi phát triển thành sụn, và cuối cùng trở thành xương, và những thứ khác trở thành cơ bắp, hệ thần kinh và mạch máu. Hạt nhân tồn tại trong cơ thể của Căn chủng Thứ Hai được cô đặc thành các cơ quan thực sự.

Căn chủng Thứ Ba giai đoạn đầu là lưỡng tính. Phương pháp sinh sản này ngày nay vẫn được tìm thấy ở một số đại diện nhất định của các giới sinh vật thấp hơn, trong hầu hết các loài thực vật có hoa và trong các loài không xương sống như giun, ốc sên và sên.

Căn chủng Thứ nhất, Thứ Hai và Thứ Ba giai đoạn đầu không ăn như chúng ta ăn bây giờ, nhưng đã đưa vật liệu vào cơ thể làm chất dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu, giống như cách phổi của chúng ta hút dinh dưỡng từ không khí.

Vào giữa thời kỳ Lemurians, khoảng 18,5 triệu năm trước (gần ranh giới Kỷ Jura/ Kỷ Creta), Con Người là thành viên của giới động vật với ý thức bản năng động vật và không có tâm trí. Vào thời điểm đó, một sự kiện tâm linh huyền diệu xảy ra trên trái đất. Đó là sự  ra đời của ‘Lords of Flame’ – các ‘Hỏa Tinh Quân’, người đã truyền đạt ‘thể trí’ cho Nhân loại. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn biệt ngã hóa, sự chuyển đổi của Con Người Động Vật sang Giới Tự nhiên thứ 4, giới con người. Điều này đại diện cho sự xuất hiện của Luồng Phân Thân thứ 3, sự hợp nhất và điểm tiếp xúc giữa Tam Thượng Thể Tinh thần và Tứ Hạ Thể.

 “ Các ‘Hỏa Tinh Quân, còn gọi là ‘Kumara’, phát sinh từ một dãy trong Hệ Trái Đất, được liên kết với hành tinh Sao Kim. Sự ra đời của các Hỏa Tinh Quân, cơn bão điện đánh dấu thời kỳ của con người, được phân biệt bởi thảm họa, hỗn loạn, và sự hủy diệt của nhiều loài trong giới tự nhiên thứ 3, giới động vật”. (7) Thể trí được cấy vào và sức mạnh rung động của nó, và ảnh hưởng tức thì của sự hiện diện của nó gây ra cái chết của hình dạng động vật, từ đó tạo ra các linh hồn thể chân ngã sống mới. Khi sự kiện này xảy ra, trong Kỷ Jura, loài khủng long đã tuyệt chủng.

Giai đoạn Biệt ngã Hóa xảy ra trong chi chủng thứ ba của phụ chủng thứ ba của căn chủng thứ ba (Lemurians), được biểu thị bằng 3.3.3, số 3 tưởng trưng cho người mẹ hoặc những thứ sinh ra cái mới. Úc là phần còn sót lại lớn nhất của ‘lục địa siêu lớn’ này. Vào cùng khoảng thời gian mà sự thức tỉnh của tâm trí tự ý thức của chúng ta bắt đầu (giai đoạn biệt ngã hóa), cơ thể con người hoàn toàn phát triển và tính lưỡng tính chết đi, thay vào đó là sự tách biệt giới tính. Sau đó, các cá nhân bắt đầu được sinh ra với những đặc điểm nổi bật của giới tính này hoặc giới tính kia, cho đến khi cuối cùng chỉ có các cá thể đơn tính được sinh ra. Người Lemurians có con mắt thứ ba ở đỉnh đầu. Đó thực tế là con mắt đầu tiên. Với sự phát triển ngày càng tăng của cơ thể vật chất và sự tách biệt giới tính, con mắt thứ ba bắt đầu mất đi sức mạnh của nó và hai mắt trước được dần dần phát triển.

Ý thức Lemurians

Điểm khủng hoảng Lemurians: Sự chiếm đoạt của Thể Hồng Trần, cùng 5 giác quan của nó.

Thời điểm ý thức của người Lemurians được đánh thức đánh dấu sự khởi đầu của biệt ngã hóa trong ý thức của con người. Ý thức bấy giờ là vật chất, bởi vì nó đồng nhất hoàn toàn với thể xác và các hoạt động của thể xác. Đó là cảm giác đầu tiên của chúng ta về “Cái Tôi” riêng biệt, hiện diện không có mục đích cụ thể, ngoại trừ mục đích trải nghiệm. Các trung tâm dưới cơ hoành là yếu tố kiểm soát và chi phối. Đó là giai đoạn vật chất dày đặc. Toàn bộ lực sống tập trung trong cơ thể vật chất, và những ham muốn được biểu hiện ra là ham muốn thể chất.

Với người Lemurians, điểm đạo cao nhất là Điểm đạo thứ 1, “kiểm soát ham muốn của xác thịt”. Đặc tính của loại điểm đạo này là những người theo nó sẽ hướng tới việc hòa hợp với Linh hồn cuối cùng. Qua hàng ngàn kiếp sống, chúng ta có được kinh nghiệm và một kho tàng trí tuệ về chúng ta là ai và chúng ta là cái gì. Thường thì một người sẽ không biết về quá trình này. Linh hồn là thứ dẫn lối ý thức, vì nguyên tố vật lý của người đó không còn nắm quyền nữa.

Điều đó xảy ra bởi vì sự dịch chuyển trọng tâm từ các luân xa thấp lên luân xa cao hơn là mục tiêu tâm linh của chúng ta. Trong quá trình tiến hóa, khi chúng ta phát triển về mặt tâm linh, sự tập trung của chúng ta (chuyển giao năng lượng) di chuyển từ các luân xa thấp hơn đến những luân xa cao hơn.

Xảy ra song song với sự thức tỉnh của các trung tâm là sự phát triển của ý thức. Trong trường hợp của Điềm đạo thứ 1, ý nghĩa là để thanh lọc và kiểm soát các nhu cầu thấp hơn. Năng lượng thiêng liêng bắt đầu được nâng lên trung tâm cổ họng đi qua trung tâm tùng thái dương, bởi vì sự đồng nhất linh hồn với hình thức chuyển từ vật chất sang dạng cảm dục. Tùng thái dương trở thành luân xa chi phối, đồng nghĩa với việc sự nhận biết đầu tiên là ở cõi cảm xúc (cõi cảm dục), trong ý thức của người đó. Khi tùng thái dương bắt đầu hoạt động của nó, sự chuyển giao năng lượng đến luân xa tim từ từ diễn ra.

“Vì vậy, trong những ngày đầu, thông qua việc thực hành Hatha Yoga, con người đạt đến cổng điểm đạo đầu tiên. Vào thời điểm đó, việc đạt được điểm đạo thứ ba, dẫn đến sự biến đổi của nhân cách, là điểm đạo cao nhất mà con người có khả năng đạt được. ” (8)

Một số thông tin khác về căn chủng này:

– Những người có ý thức Lemurians vẫn còn tồn tại tới hiện nay, nhưng ít về số lượng. Họ tập trung vào quá khứ và quan tâm đến Cõi Hồng Trần.

– Trong Căn chủng Lemurians, trung tâm Xương Cùng là yếu tố kiểm soát.

– Chủng tộc Lemurians được điều hành bởi các cung thứ 1, 7 và 5.

Điểm đạo thứ 3 là mục tiêu của chủng tộc này.

– Hatha yoga là yoga của Chủng tộc Lemurians.

 3 – Chủng tộc Atlantean

Căn chủng Thứ Tư

 “Căn chủng Thứ Tư (Atlantean) xuất hiện từ cuối Kỷ Creta (10 đến 12 triệu năm trước)”. (9) ‘Chúng ta tiến tới giữa cuộc tuần hoàn thứ tư khi đang ở giữa phụ chủng thứ tư của căn chủng thứ tư, khoảng 4.5 triệu năm trước’. (10)

Họ phát triển cơ thể thô hơn chúng ta, bởi vì vào giữa căn chủng đó, khoảng 4.5 triệu năm trước, đáy của cung giáng hạ đã được chạm tới và vật chất đạt tới sự phát triển đầy đủ nhất của nó. Kể từ đó, bầu hành tinh và cư dân của nó đã bắt đầu dần dần trở nên dĩ thái hơn và tinh vi hơn, và quá trình này sẽ tiếp tục khi chúng ta tiến dọc theo cung  thăng thượng cho đến khi kết thúc cuộc tuần hoàn thứ 7, khi bầu hành tinh trở lại thể dĩ thái cao của cuộc tuần hoàn đầu tiên.

Người Atlanteans đã tạo ra một số nền văn minh vật chất thuần túy rực rỡ nhất mà thế giới này từng chứng kiến. Tuy nhiên, họ lại không có tính tâm linh, với bản năng vật chất mạnh mẽ, tôn thờ các thế lực tụ nhiên tối tăm và tàn, và lạm dụng quyền lực tâm linh bẩm sinh của họ cho các mục đích ích kỷ. Vào giai đoạn giữa của nền văn minh Atlantean, trong chi chủng thứ tư, phụ chủng thứ tư của căn chủng thứ tư này – 4.4.4, xày ra một cuộc khủng hoảng do sự lạm dụng ma thuật, lòng ích kỷ và chủ nghĩa vật chất. Trong 4.5, tức phụ chủng thứ năm của căn chủng thứ tư này, hạt giống cho Căn chủng Thứ Năm, chủng tộc Aryan đã được gieo.

Giai đoạn này không chỉ đại diện cho điểm giữa của bảy căn chủng mà còn là điểm giữa của toàn bộ thời kỳ của bầu hành tinh, dãy hành tinh và hệ hành tinh. Nó đại diện cho điểm sâu nhất của sự lâm phàm thành vật chất của Hành tinh Thượng đế của Trái Đất suốt một thời kỳ dài.

Mặc dù vậy, nhiều người Atlantean đã có các hành vi vật chất như thế, một số người trong số họ đã khôn ngoan hơn và phản đối những việc như vậy. Phần lớn Atlantis bị nhấn chìm và phá hủy trong Thế Miocene do việc lạm dụng quyền lực tâm linh của họ.

Trong thời của người Atlantean, quá trình tiến bộ của con người được thực hiện thông qua việc áp dụng hai loại Yoga: Laya Yoga, Yoga của các trung tâm, tạo ra sự ổn định cho cơ thể dĩ thái và các trung tâm trong con người và sự phát triển của bản chất cảm dục và tâm linh. Sau này, Bhakti Yoga, vượt ra khỏi sự phát triển của thể cảm xúc hoặc cảm dục, được kết hợp với Laya Yoga, và nền tảng của chủ nghĩa huyền bí và sùng kính, vốn là động lực cơ bản trong Căn chủng Aryan của chúng ta, đã được sinh ra.

Ý thức Atlantean

Điểm khủng hoảng Atlantean: Sự chiếm đoạt của Thể Cảm Dục.

Từ Lemurians, Con người tiếp tục phát triển từ thể hồng trần đến một thể tồn tại cảm xúc. Trong Căn chủng Atlantean, ý thức đạt tới cấp độ cảm dục, cảm xúc và khoái lạc. Do đó, đặc tính ý thức của Atlantean là kama (Cảm dục). Tại Atlantis, các trung tâm dưới cơ hoành trở nên hoạt động đầy đủ, với sự nhấn mạnh chính vào trung tâm Tùng Thái Dương. Họ đã nhận thức được về tính nhị nguyên mới xuất hiện tồn tại giữa cõi hồng trần và cõi cảm dục.

Thể vật chất và thể cảm dục được hợp nhất.

Chủng tộc Atlantean là căn chủng được biệt ngã hóa thứ hai. Các linh hồn lâm phàm trong Atlantis cũ đã biệt ngã hóa theo dãy nguyệt cầu. Sự biệt ngã hóa theo dãy nguyệt cầu diễn ra trong căn chủng thứ năm của cuộc tuần hoàn thứ ba. Chúa Kitô là người đầu tiên của nhân loại trái đất chúng ta đạt được mục tiêu, trong khi Đức Phật là người cuối cùng thuộc nhân loại dãy nguyệt cầu làm được điều đó.

Mặc dù phần lớn các dạng người Atlantean ban đầu đã biến mất từ lâu, phần lớn con người ngày nay có ý thức Atlantean bởi vì họ vẫn hoàn toàn phản ứng và tiếp cận cuộc sống dựa theo cảm xúc. Họ vẫn bị chi phối chủ yếu bởi những ham muốn ích kỷ và bởi tiếng gọi bản năng. Một số thông tin khác về chủng tộc này:

– Những người có ý thức Atlantean tập trung vào hiện tại và họ quan tâm đến Cõi Cảm Dục.

– Chủng tộc Atlantean được điều hành bởi Cung thứ 2 và 6.

– Trong căn chủng Atlantean, tùng thái dương là yếu tố kiểm soát.

Điểm đạo  thứ 4 là mục tiêu của chủng tộc này.

– Laya và Bhakti là yoga của Chủng tộc Atlantean.

4 – Chủng tộc Aryan

Căn chủng Thứ Năm

 ‘Những hạt giống của căn chủng thứ năm, Aryan hoặc Ấn-Âu, bắt đầu xuất hiện từ 7 hoặc 8 triệu năm trước’ (11). Nó đã trở thành một căn chủng riêng biệt khoảng một triệu năm trước ở Trung Á, và giống như tất cả các chủng tộc lớn mới, nó đã nhận được sự hướng dẫn từ những người chỉ dẫn thiêng liêng. Yuga-kali (chu kỳ trong căn chủng) của căn chủng thứ năm bắt đầu vào năm 3102 trước Công nguyên. Một loạt các cuộc di cư đã diễn ra, kể từ thời kỳ này, nhiều nền văn minh đã xuất hiện và biến mất. Bây giờ chúng ta đang tiến đến giữa căn chủng thứ năm.

 “Ấn Độ là phụ chủng đầu tiên của Căn chủng Thứ năm – 5.1 và là cái nôi của tất cả các phụ chủng phương Tây theo sau: Người Ai Cập cổ đại – 5.2, người Ả Rập-Do thái – 5.3, người Latin-Celtic – 5.4 và Teutonic-Nordic – 5.5. Hiện tại, Anglo-Saxons (Đức / Anh) là chi chủng thứ năm của phụ chủng thứ năm – 5,5 của căn chủng thứ năm và có thể được biểu diễn là 5.5.5”. (12)

 ‘Hiện tại chúng ta đang ở 5.5.5 và giai đoạn khủng hoảng thế giới xuất hiện trước khi chúng ta bước vào 5.5.6 (chi chủng thứ sáu của phụ chủng thứ năm của căn chủng thứ năm), giai đoạn khi hạt giống cho căn chủng tiếp theo, được gieo mầm. Nó cuối cùng sẽ được bắt đầu tại Nam Mỹ trong 25.000 năm tới. (13)

 “Theo luật tiến hóa, giống như tâm trí là nguyên khí thứ năm, căn chủng thứ năm phải liên quan mật thiết với nó, và phụ chủng thứ năm tương ứng của nó một cách mật thiết hơn bất kỳ phụ chủng nào khác. Học sinh sẽ học tốt nếu ghi nhớ sự tương ứng sau đây:

 1. Căn chủng Thứ Năm: Aryan.
 2. Phụ chủng Thứ Năm: Anglo-Saxon.
 3. Nguyên khí thứ năm: Trí, hoặc tâm trí.
 4. Cõi thứ năm: Tinh thần.
 5. Cung thứ năm: kiến thức cụ thể. ”(14)

Ý thức Aryan

Điểm khủng hoảng Aryan: Sự chiếm đoạt của thể trí, cùng với việc mở ra trí tuệ.

 ‘Thuật ngữ “Aryan” không ám chỉ đến chủng tộc mà là ý thức’ (15)

Căn chủng Thứ Năm đánh dấu một thời điểm mà các trí tuệ cao hơn và thấp hơn xích gần lại, và thời điểm mà tâm trí cụ thể, đáp ứng sự phát triển cao nhất của cuộc tuần hoàn này, tạo ra trực giác. Việc chinh phục của thể hạ chí và sự kiểm soát của tâm trí được mang lại thông qua việc thực hành Raja Yoga, và Điểm đạo thứ năm, cao đồ, là mục tiêu của nhân loại.

Căn chủng Aryan là căn chủng được biệt ngã hóa thứ hai. Người hiện đại và thông minh thuộc về chủng tộc này. Nguyên khí thứ năm Trí tuệ là hiện thể cần được phát triển và là biểu hiện của ý thức Aryan. Luân xa cổ họng có tầm quan trọng lớn vì là trung tâm của sự sáng tạo trong biểu hiện cao hơn của nó. Tâm trí đang tìm cách thống trị bản năng cảm xúc.

Trạng thái ý thức của chủng tộc Aryan có sẵn khả năng để hoạt động với sự minh tường trên cõi trí (đặc tính Aryan – ý thức trí tuệ). Khả năng tập trung vào cõi trí không chỉ nằm ở trí thông minh. Nó phải tạo ra các kết nối, thông qua sự liên kết với Linh hồn. Thông qua sự kết nối với Linh hồn, chúng ta cũng nhận được năng lượng từ Tam Thượng Thể Tinh thần, bao gồm Niết bàn, Bồ đề và Trí tuệ. Những năng lượng này là năng lượng thực sự của ý thức Aryan, mà chúng ta, những nhà nội môn, muốn đưa vào ý thức của chúng ta. Mục đích cao hơn của ý thức Aryan là không chỉ tích hợp các nguồn năng lượng này, mà còn cho phép chúng trở thành ý thức của chúng ta trong việc thực hiện các tác vụ và thực hiện Thiên Cơ.

Người Aryan là những người trí thức của thế giới, là các môn đồ và người tìm đạo. Họ đang vượt qua giai đoạn này nhanh chóng, vì họ đã đạt được sự biệt ngã hóa trên dãy nguyệt cầu, và là những người Atlantea trong lịch sử. Một số thông tin khác về chủng tộc này:

– Những người có ý thức Aryan luôn tập trung tinh thần và lo lắng về tương lai.

– Trong Căn chủng Aryan, trung tâm tim là yếu tố kiểm soát.

– Chủng tộc Aryan được điều hành bởi các cung thứ 3 và thứ 5, mang lại sự hợp nhất về tinh thần và vật chất.

Điểm đạo thứ 5 là mục tiêu của chủng tộc này.

– Yoga của Chủng tộc Aryan là Raja Yoga.

5 – Căn chủng Thứ Sáu và Thứ Bảy sắp tới và Phạm vị Ý thức của họ

Điểm khủng hoảng Căn chủng Thứ Sáu: Sự chiếm đoạt của ý thức và tích hợp của tam tính.

Điểm khủng hoảng Căn chủng Thứ Bảy: Biểu hiện, đầy đủ nhất, của linh hồn và các hiện thể của nó, cộng thêm một số hình thức biểu lộ tâm linh.

“Những hạt giống của căn chủng thứ sáu sẽ xuất hiện phần lớn ở châu Mỹ, và sẽ trở nên khá đông đúc vào cuối kali-yuga của chúng ta. Căn chủng Thứ Sáu sẽ kéo dài khoảng một maha-yuga (4,320,000 năm của con người) và một nửa maha-yuga, tức khoảng 6 triệu năm, và Căn chủng Thứ bảy sẽ ngắn hơn”. (16)

Căn chủng Thứ Sáu tiếp theo sẽ là bồ đề hoặc trực giác (giác quan thứ sáu được phát triển) bởi vì trong chủng tộc đó, trí tuệ sẽ hoạt động tự động và thể hiện bản thân thông qua những phẩm chất của trái tim và các mối quan hệ công chính của con người. Trong cuộc đời của mình, chúng ta có thể sẽ được thấy một số dấu hiệu của Căn chủng Thứ sáu xuất hiện trong Căn chủng Thứ năm hoặc Aryan hiện tại. Nhiều người ngày nay có thể hoạt động tốt trên cõi trí và có khả năng tốt để tổ chức và làm việc cá nhân trong các lĩnh vực khác nhau, bởi vì trí tuệ đang phát triển. Họ là những người cảm nhận được kế hoạch của Thượng Đế và hợp tác thực hiện nó. Một số thông tin khác về chủng tộc này:

– Trung tâm cổ họng sẽ là yếu tố kiểm soát của chủng tộc này. Đặc điểm nổi bật của Căn chủng Thứ Sáu sẽ là sử dụng tâm trí trừu tượng.

– Căn chủng Thứ Sáu sẽ được điều hành bởi Cung thứ 2 và thứ 4.

– Điểm đạo thứ 6 sẽ là mục tiêu của Căn chủng Thứ Sáu.

– Yoga Agni sẽ là yoga của Căn chủng Thứ Sáu.

Căn chủng Thứ Bảy đánh dấu kết thúc của sự tiến hóa của ý thức con người trên trái đất trước khi loài người di cư đến Sao Thủy để tiếp tục tiến hóa. Căn chủng Thứ Bảy sẽ là chủng tộc thần thánh thực sự đầu tiên – chủng tộc cuối cùng.

Tính lưỡng tính sẽ lại xuất hiện, nhưng ở dạng tinh tế hơn. Trẻ em sẽ được tạo ra bởi ý chí và trí tưởng tượng – thụ động trong Căn chủng Thứ Sáu, và theo ý thức và chủ động trong Căn chủng Thứ Bảy. Xác thịt của Căn chủng Thứ Sáu sẽ rất mỏng manh và mềm mại, và Căn chủng Thứ Bảy sẽ gần như mờ nhạt. Những chủng tộc này sẽ nhỏ hơn chúng ta về kích thước, nhưng lớn hơn về trí tuệ và tâm linh.

– Trung tâm Con mắt thứ ba sẽ là yếu tố kiểm soát của Chủng tộc này.

– Căn chủng Thứ Bảy sẽ được điều hành bởi các Cung thứ 1, 7 và 2.

– Yoga của chủng tộc này chưa được xác định.

“Đó là để nói rằng tất cả những người, trong bất kỳ hệ nào, mà đạt được những mở rộng cần thiết của ý thức (sẽ đạt được bởi phần lớn loài người trước khi chu kỳ lớn tiếp theo, hoặc cuộc tuần hoàn tiếp theo xảy đến), sẽ được xem “cứu rỗi”, trong khi phần còn lại sẽ bị coi là thất bại và sẽ được giữ lại để phát triển thêm trong các giai đoạn sau, hoặc sẽ được chuyển giao đến các hệ hành tinh mà theo góc nhìn của thời gian thì không tiên tiến hơn Hệ Trái đất chúng ta bao nhiêu. Ba hệ chính này hấp thụ và tổng hợp năng lượng của những hệ khác. ” (17)

 “Trong sự tiến hóa năm lần này của con người và trong hệ mặt trời này, hai cuộc tuần hoàn còn lại trong bất kỳ chu kỳ hành tinh nào, và các căn chủng thứ sáu và thứ bảy trong các chu kỳ đó, luôn có tính tổng hợp; chức năng của chúng là tập hợp và tổng hợp những gì đã đạt được trong năm cuộc tuần hoàn trước đó. Ví dụ, trong căn chủng này, các phụ chủng thứ sáu và thứ bảy sẽ tổng hợp và pha trộn những thứ mà năm phụ chủng trước đó đã phát triển. Điều tương tự nằm ở sự thật là trong hệ mặt trời này, hai cõi cao hơn (cõi Chân thần và cõi Thượng đế) là tổng hợp”. (18)

Kết luận

Nghiên cứu lịch sử và thời gian về nguồn gốc sâu nhất của sự tiến hóa hành tinh và con người, mà đã được mô tả trong nhiều truyền thuyết và kinh thư cổ đại, có tầm quan trọng lớn đối với những người học Minh triết vô thủy. Nó cho phép chúng ta định vị chính mình trong các quy trình vũ trụ và hành tinh rộng lớn này, và cho phép chúng ta biết thứ gì đang ở phía trước trong hành trình của chúng ta, những Linh hồn đang tìm trở về với nguồn gốc.

Tài liệu tham khảo

 • Quest Universal Course – Year 1 – Student Reference Material
 • http://makara.us
 • The Secret Doctrine – Helena Blavatsky (1888)
 • http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html
 • http://www.themystica.com/mystica/articles/r/root_races.html
 • http://blavatskytheosophy.com/chains-globes-rounds-and-root-races/
 • http://davidpratt.info/evo.htm
 • http://www.lucistrust.org:8081/obooks/?q=node/312

Thư mục

 • http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html 19th December 2015
 • The Secret Doctrine by H. P. Blavatsky Vol. 2, p. 710
 • The Secret Doctrine by H. P. Blavatsky Vol. 2, p. 715.
 • Esoteric Psychology II, by Alice Bailey p.52
 • Treatise on Cosmic Fire, by Alice Bailey p.163 -164
 • http://www.davidpratt.info/rootrace.htm 19th December 2014

 • http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html 19th December 2014
 • Light of the Soul, by Alice Bailey, iix
 • Studies in Occult Philosophy, by G. de Purucker p.164-6
 • Studies in Occult Philosophy, by G. de Purucker p.20-1, 638-40
 • http://davidpratt.info/rootrace.htm 20th December 2014
 • http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html The Shamballa Impacts, by Phillip Lindsay 20th December 2014
 • http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html 20th December 2014
 • Light of the Soul, by Alice Bailey, ix
 • Rays and Initiations, by Alice Bailey p.593
 • http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html 22nd December 2014
 • Initiation, Human and Solar, by Alice Bailey p.96
 • Treatise on