Nga đề xuất thêm các khóa học về blockchain vào chương trình đại học.

Nga đề xuất thêm các khóa học về blockchain vào chương trình đại học.

Rõ ràng là Nga đang bắt đầu hành động như một trung tâm toàn cầu về cryptocurrency Theo Digital Journal, tiềm năng cho các công nghệ blockchain và tiền điện tử để tạo thành một phần của các chương trình…