Thế giới 3D

Thế giới 3D

Thế giới 3D là một tập hợp các khái niệm năng lượng được chiếu ra bên ngoài dưới dạng các hình tư tưởng. Các hình tư tưởng mạnh nhất là thực tại của chúng ta, được thiết kế ban đầu…

Lịch Sử Loài Người – Quá Trình Phát Triển Các Căn Chủng

Lịch Sử Loài Người – Quá Trình Phát Triển Các Căn Chủng

Khóa 120 – Bài nghiên cứu ngắn về Lịch sử Loài Người Marilene Santos Giới thiệu Tiến hóa là quá trình phổ quát mà trong đó mọi thứ thay đổi và phát triển. Các khía cạnh chính của quá trình…

Buổi phỏng vấn Phi thường Nhất của Nikola Tesla, Bị che giấu Suốt 116 Năm!

Buổi phỏng vấn Phi thường Nhất của Nikola Tesla, Bị che giấu Suốt 116 Năm!

Tôi muốn chiếu sáng toàn bộ trái đất. Chúng ta có đủ điện để trở thành mặt trời thứ hai. Ánh sáng sẽ xuất hiện quanh đường xích đạo, giống như một vành đai sao Thổ. Nikola Tesla được coi…