Tiền và nguồn gốc của chúng.

Tiền và nguồn gốc của chúng.

Nguồn gốc của tiền Nick Szabo Được xuất bản lần đầu vào năm 2002 Khía cạnh trừu tượng Tiền thân của tiền co thời kì phát triển cùng với ngôn ngữ, cho phép con người hiện đại sớm giải quyết…

Nga đề xuất thêm các khóa học về blockchain vào chương trình đại học.

Nga đề xuất thêm các khóa học về blockchain vào chương trình đại học.

Rõ ràng là Nga đang bắt đầu hành động như một trung tâm toàn cầu về cryptocurrency Theo Digital Journal, tiềm năng cho các công nghệ blockchain và tiền điện tử để tạo thành một phần của các chương trình…