Tại sao AR trên smartphone vẫn chưa phổ biến

Tại sao AR trên smartphone vẫn chưa phổ biến

Với sự ra mắt của ARKIT, chúng ta sẽ thấy các ứng dụng AR trở nên có sẵn cho khoảng 500 triệu iPhone trong vòng 12 tháng tới, và ít nhất gấp ba lần trong vòng 12 tháng tiếp theo…